Woestduinlaan 56, 3941 XE, Doorn
06 209 57 664
info@360gradenhb.nl

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Sandra Wortelboer, eigenaar van 360 graden HB, gevestigd aan de Woestduinlaan 56, 3941XE
te Doorn.

Contact
Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer 06-20957664. Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken op mijn voicemail of mailen naar info@360gradenhb.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het kennismakingsgesprek
Tijdens de eerste afspraak voer ik een (theoretische) analyse uit aan de hand van de verstrekte informatie. Deze informatie kan, indien gewenst, uitgebreid worden met een fysieke test van de primaire reflexen. Afname van deze test is een persoonlijke keus en wordt niet verplicht gesteld om de behandeling te starten. Echter, alleen de test kan uitsluitsel geven in hoeverre reflexen nog daadwerkelijk aanwezig zijn.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer de afzegging niet tijdig wordt doorgegeven, worden de kosten van de volledige begeleidingssessie in rekening gebracht.

Facturering
Facturering vindt maandelijks plaats achteraf, aan het einde van de maand. U wordt vriendelijk verzocht de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen op het bankrekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. 360 graden HB is genoodzaakt om de kosten welke verbonden zijn aan het innen van door u niet tijdig betaalde facturen bij u in rekening te brengen. U moet hierbij denken aan de wettelijke rente en administratiekosten van € 2,50 per herinnering voor iedere herinnering vanaf (en inclusief) de 2e herinnering.

Training
Een specifieke aanbeveling om tot een zo effectief mogelijk resultaat te komen is het vrijwel dagelijks oefenen van de thuisoefeningen. Drie tot vier keer per week 15 tot 20 minuten oefenen per dag verhoogt het rendement van de begeleiding en zorgt voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Hoe vaker u met uw kind samen oefent, hoe sneller het resultaat merkbaar is!

Inspanningsverplichting
Met de overeenkomst tussen 360 graden HB en cliënt, gaat 360 graden HB een
inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen
dat ik geen resultaat kan garanderen, er moet immers thuis geoefend worden.

Aansprakelijkheid
Ten slotte: 360 graden HB kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan, of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers /
deelneemsters dan wel de ouders / begeleiders tijdens de begeleiding. Bovendien
kan 360 graden HB op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele ongevallen van deelnemers / deelneemsters aan de begeleiding, die
plaatsvinden voor, tijdens of na de begeleiding op de locatie waar de
begeleiding plaatsvindt.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of
behandeling van mij, kunt u mij het beste dit melden via de mail info@360gradenhb.nl
of schriftelijk. Ik zal contact met u opnemen om te zoeken naar een passende
oplossing voor uw klacht.

Privacyreglement
Ik houd, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een
registratie bij van de vorderingen en administratieve gegevens. Op deze
registratie is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing
(zie privacyverklaring).

Actueel
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijs ik u naar mijn
website: www.360gradenhb.nl