Woestduinlaan 56, 3941 XE, Doorn
06 209 57 664
info@360gradenhb.nl

Bonding

Ontwikkeling
De Bonding reflex is een van de basisleggers om je veilig te voelen. Deze reflex zorgt ervoor dat je kunt aarden en kunt binden en hechten aan jezelf en je omgeving.
Vanuit deze reflex leer je je lichaamsdelen voelen en herkennen. Op deze manier ontstaat een goede samenwerking tussen lichaam en brein.
De bondingreflex ontwikkelt zich in de 12e week van de zwangerschap en wordt in het eerste uur na de bevalling geactiveerd. Rond de 8e-10e maand van het eerste levensjaar is de reflex idealiter geïntegreerd.

Het effect
Normaal gesproken wordt de bondingreflex direct na de geboorte geïntegreerd. Dit gebeurt in verschillende stappen, namelijk door elkaar te voelen, horen en zien. Het liggen van de baby op de buik van de moeder (voelen en horen van de hartslag), oogcontact met de ouders (zien) en het aanmoedigen van drinken aan de borst is heel belangrijk. Daarnaast bepaalt de gemoedstoestand van de ouders of het kind zich veilig kan voelen. Deze integratie geeft het gevoel verzorgd en beschermd te worden. De reflex is erg belangrijk voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en het vormen van vertrouwen in de wereld.

Kenmerken van een nog actieve bonding reflex:
Wanneer de bonding reflex niet goed integreert zal het kind zich, zowel op fysiek als sociaal en emotioneel niveau, minder goed kunnen verbinden met zichzelf en zijn omgeving.
Bij jonge kinderen uit zich dit vaak in:
• ontroostbaar huilen
• geen oogcontact maken
• geen interesse in speelgoed
• nooit genoeg melk hebben
• gespannen lijfje en gebalde vuisten
• geen geluid maken
• trage ontwikkeling op alle gebieden
• hoogsensitief/overprikkeld licht, geluid, geur, tast
• niet alleen willen zijn

Bij oudere kinderen uit zich dit vaak in (een of meerdere punten):
• wantrouwen / afwijzen van de wereld en jezelf (moeite met vergeven, agressie, vijandigheid)
• moeite met autoriteit
• eetproblematiek
• het hebben van niet begrepen hoofdpijn of buikpijn
• veeleisend of juist zichzelf teveel weg cijferen
• weerstand tegen verandering
• geen innerlijke rust/overprikkeld
• angst voor het donker
• Afhankelijk gedragen van anderen
• Eenzaamheid/ niet prettig vinden om alleen te zijn
• Erg verlegen, moeite met onbekende mensen hebben
• Emotioneel instabiel
• Hoogsensitief
• Gevoelig voor mening van anderen
• Terugtrekken / afzonderen
• Depressieve klachten
• Weinig zelfvertrouwen