Woestduinlaan 56, 3941 XE, Doorn
06 209 57 664
info@360gradenhb.nl

kenmerken hoogbegaafdheid

Wanneer ben je

hoogbegaafd?


Er zijn veel verschillende theorieën, definities en lijstjes met kenmerken over hoogbegaafdheid in omloop. Daarbij worden vooral de volgende 3 factoren benadrukt, nml het
IQ (130+), de motivatie en de creativiteit (het denken in creatieve oplossingen). Het nadeel van deze factoren is dat ze niet altijd zichtbaar zijn, zeker wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit.  Hierdoor kan het zijn dat hoogbegaafdheid niet herkend wordt. 

Om het cognitieve talent tot ontwikkeling te laten komen moet er een samenwerking en balans gecreeerd worden  tussen school, ouders en de aanwezigheid van peers. (gelijkgestemden)

Kenmerken


Naast de cognitieve ontwikkeling kan een kind sociaal gezien ook anders vaardig zijn. Vaak vertonen hoogbegaafde kinderen een groot aantal van onderstaande kenmerken:

•Groot gevoel voor rechtvaardigheid
• Verbaal sterk, grote woordenschat
• Grote algemene ontwikkeling
• Apart gevoel voor humor
• Andere sociale omgangsvormen dan leeftijdsgenoten
• Neiging tot perfectionisme
• Sterk overtuigd van eigen gelijk (soms doorschietend naar extreme eigenwijsheid)
• Hoort graag de reden van iets (‘waarom?’)
• Ziet graag het grotere plaatje (daardoor voorkeur voor top-down leren)
• Kan eindeloos opgaan in dingen die hij interessant vindt
• Sensitief (gevoelig voor aanrakingen, geluiden, visuele prikkels)
• Creatief en inventief
• Moeite met autoriteit

Hoogbegaafd ‘zijn’Diverse onderzoekers geven al jaren aan dat Hoogbegaafdheid meer is dan alleen een hoog IQ hebben en ‘veel weten’. Het is namelijk juist de ‘zijns’ kant die de situatie interessant en complex maakt. 
 

Aanpassingen op school en in de opvoeding zullen dus ook altijd met dit stukje van een kind rekening moeten houden.

Tessa Kieboom

Professor dr. Tessa Kieboom is specialist in hoogbegaafdheidsonderzoek en directeur van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Antwerpen. Zij benadrukt dat de kern van hoogbegaafdheid niet het hoge IQ is, maar het verruimde bewustzijn. Hoe hoger het IQ, hoe sterker het bewustzijn (hoe prikkelgevoeliger).

Informatie prikkelgevoeligheid