Woestduinlaan 56, 3941 XE, Doorn
06 209 57 664
info@360gradenhb.nl

Leg cross flexion

Ontwikkeling

De Leg Cross Flexion reflex wordt ook wel de crossed extensor reflex genoemd. Deze reflex ontstaat tijdens de 28ste week in de baarmoeder. Hij is actief tot in de tweede levensmaand.
Het is een terugtrekreflex die het mogelijk maakt om gecoördineerd te bewegen en evenwicht te bewaren. Als je met één been op een voorwerp stapt, strekt het andere been zich automatisch. Dit maakt het mogelijk het pijnlijke been te buigen en van de grond te tillen. Het cerrebelum en de cerebrale cortex coördineren de spieren en bewaren het evenwicht. Hierdoor kan de persoon zich in veiligheid brengen. 

Het effect

De Leg Cross Flexion reflex heeft invloed op de ontwikkeling van spieren en cognitieve functies zoals wiskunde en lezen. De Leg Cross Flexion zorgt er voor dat de twee hersenhelften goed met elkaar kunnen communiceren, wat belangrijk is om goed en makkelijk te kunnen leren.
Wanneer de Leg Cross Flexion reflex niet geïntegreerd is, hebben kinderen moeite om beide benen op en neer te bewegen, alsmede problemen met het verplaatsen van het lichaamsgewicht. De loopbeweging kan asymmetrisch zijn: een been kruist voor de andere bij het lopen of beide benen bewegen samen (hoppen).
De Leg Cross Flexion reflex helpt om de vaardigheid te ontwikkelen van huppelen en springen. Hij is de basis voor de vaardigheid om het lichaamsgewicht te verplaatsen van het ene een naar het andere bij het lopen, wandelen en ook om het evenwicht te kunnen bewaren als je op een been staat.
Deze reflex heeft invloed op oorzaak-gevolg denken. Hij is ook belangrijk voor de lateralisatie, het samenwerken van de linker- en rechter hersenhelft. Dit is belangrijk om goed en makkelijk te kunnen leren. Een actieve Leg Cross Flexion heeft gevolgen voor motorische als ook voor cognitieve vaardigheden. 

Kenmerken van een nog actieve Leg Cross Flexion reflex

 • Vertraging in de communicatie tussen de twee grote hersenhelften
 • Moeite met grove motoriek (lopen, huppelen, springen)
 • Moeite met balans en stabiliteit (evenwichtsproblemen)
 • Houdingsproblemen
 • Lage rug klachten
 • Slechte spierontwikkeling / spierspanning
 • Moeite met samenwerken van de ogen
 • Moeite met samenwerken van de oren
 • Komt vaak voor bij kinderen met ADHD/ADD
 • Komt vaak voor bij dyscalculie en dyslexie
 • Agressie
 • Fobieën
 • Vertraging in de ontwikkeling van alle hogere, cognitieve vaardigheden (informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen)
 • Traag studietempo
 • Moeite met schrijven
 • Moeite met de fijne motoriek
 • Moeite met redactiesommen /verhaaltjessommen en tijd/reken schema’s
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Concreet denken, zien alles zwart/wit
 • Weinig of niet gekropen
 • Spasticiteit (Cerebrale Parese )
 • Moeite met het oversteken van de middellijn