Woestduinlaan 56, 3941 XE, Doorn
06 209 57 664
info@360gradenhb.nl

Trauma & chronische stress behandeling

Wanneer je een traumatische / extreem stressvolle situatie hebt meegemaakt, kan dit achteraf blijvende gevolgen hebben. Door stress, zowel acute als chronisch, schiet het
lichaam in de overlevingsstand. Er ontstaan vecht-, vlucht- of
bevriezingsreacties. Zolang deze periode niet te lang duurt is dit niet erg. Wanneer
er echter te lang stress wordt ervaren, dan kunnen klachten chronisch worden.
Dit kan heel veel invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Tijdens stress wordt er meer adrenaline aangemaakt, wat ook weer de productie van cortisol verhoogt. Normaal gesproken kan het lichaam dit weer op een normaal niveau terugbrengen. Maar wanneer de stress situatie te ernstig óf te langdurig is, dan raakt het hele lichaam uit balans. Het lichaam kan dit op verschillende manieren uiten.

Klachten door chronische stress

 • Veel hoofdpijn
 • Extreme moeheid
 • Maagklachten
 • Angsten
 • Agressie / boosheid
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Moeite met het afmaken van taken
 • Paniek aanvallen
 • Burn-out
 • Onderpresteren

PTSD / Stress release protocol

Met het PTSD / Stress release protocol van reflexintegratie kan iemand uit de overlevingsstand gehaald worden, waardoor iemand weer zelf de regie in handen krijgt.

Een PTSD consult duurt gemiddeld 2 uur. Wanneer dit voor een kind nog te lang is zet ik een ‘light’ versie in van 1,5 uur. 

Hierin worden 6 fases doorlopen, waarbij o.a. angst losgelaten kan worden, het lichaam weer in het ‘hier en nu’ komt, gronding en stabiliteit wordt gegeven, het adrenaline en cortisol niveau verlaagd wordt en er uiteindelijk weer ruimte komt in het lichaam om te ‘bewegen’.Afhankelijk van de ernst van de klachten kan deze behandeling in losse sessies of op regelmatige basis ingezet (om de 2 a 3 weken) worden. Wanneer de stress extreem hoog is kan er begonnen worden met een wekelijkse sessie die langzaam afgebouwd wordt naar om de 2 a 3 weken. 

Wanneer PTSD / Stress release protocol inzetten?

Dit protocol kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen met uitdagingen door:

 • Schooltrauma
 • Geboortetrauma
 • Langdurig
 • Onderpresteren
 • Emotionele
 • Langdurige stress in huiselijke sfeer
 • Langdurige stress / zorgen van een ouder omtrent een kind

Dit protocol is goed te combineren bij hoogbegaafde kinderen om hun reguliere begeleidingsproces te versnellen of ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan drop-outs, een burnout en onderpresteren vanuit een extreme
onzekerheid / faalangst. Ook kan het ingezet worden wanneer er sprake is van veel angsten en onzekerheid. Door het toepassen van het PTSD-protocol wordt een
kind uit de overlevingsstand gehaald en komt er weer ruimte om te leren en
ontwikkelen.

Tevens wordt dit protocol veel ingezet wanneer een ouder veel /langdurige stress ervaart door de intensieve uitdagingen die komen kijken bij het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.